כיצד זה עובד?
  
אור השמש חודר את הכיפה אשר עשויה ממבנה וחומר המיועד לאסוף אור שמש ככל שניתן אל תוך הצינור העשוי דמוי מראות. האור מובל אל תוך המבנה (גם אם אור השמש הוא מינימלי כמו בשעות הבוקר המוקדמות, שעות אחר הצהריים המאוחרות או יום מעונן)  ע"י הצינור שלאור תכונותיו האור מוגבר, חודר למבנה ומפוזר ע"י מפזר האור החזק באופן אחיד בתוך המבנה.